Nhà máy đóng gói dải thép hiển thị hình ảnh hàng ngày

Tải dải thép và vận chuyển

Tải dải thép và vận chuyển

Tải dải thép và vận chuyển

Tải dải thép và vận chuyển

Đóng đai thép với bao bì giấy composite

DÂY ĐAI THÉP Với bao bì giấy composite

Đóng đai thép bằng vải Hessian Đóng gói

Đóng đai thép bằng vải Hessian Đóng gói

Đóng đai thép với bao bì giấy composite
Đóng đai thép với bao bì giấy composite

Đóng đai thép với bao bì giấy composite

Dây đai thép phủ sáp Ribbon Wound Bluing

Dây đai thép phủ sáp Ribbon Wound Bluing

Dây đai thép Blueing vết thương dao động

Dây đai thép Blueing vết thương dao động

Đóng đai thép bằng vải Hessian Đóng gói
Đóng đai thép bằng vải Hessian Đóng gói

Đóng đai thép bằng vải Hessian Đóng gói

Đang tải dây đai thép
Đang tải dây đai thép

Đang tải dây đai thép

Chia sẻ tới bạn bè và gia đình
×